Szkoła dla Rodziców i Opiekunów – „Zdrowie psychiczne”

Szkoła dla Rodziców i Opiekunów przebiegła pod hasłem „Zdrowia psychicznego”.

Zostały omówione formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w naszym Ośrodku. Rodzice uczestniczyli w warsztatach oraz mieli okazję porozmawiać o tym, co zajmuje ich głowy na co dzień.

Na troski proponujemy specjalne okulary.

Dziękujemy za obecność, zapraszamy w przyszłym miesiącu.